جستجو برای:

   

1836 مورد

فروش ويلا - خانه در مجن - مجن

ويلا - خانه 190 متری، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 3,840,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261791
تاریخ: 1400/07/01

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان فردوسی

آپارتمان 87 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 10,345,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261790
تاریخ: 1400/07/01

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان تهران

آپارتمان 76 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 725,000,000
قیمت متری: 9,540,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261789
تاریخ: 1400/07/01

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - بلوار مطهری

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 320 متری، مسکونی ، اتاق، 7 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 6,250,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261788
تاریخ: 1400/06/27

فروش ويلا - خانه در شاهرود - بلوارکارگرجنوبی

ويلا - خانه 145 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,450,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261787
تاریخ: 1400/06/27

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان غفاری

زمین - کلنگی 214 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,550,000,000
قیمت متری: 7,242,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261786
تاریخ: 1400/06/24

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان کمیل

زمین - کلنگی 250 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,250,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261785
تاریخ: 1400/06/24

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان حافظ جنوبی

زمین - کلنگی 227 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,138,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261784
تاریخ: 1400/06/24

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - میدان حسینی

مغازه و املاک تجاری 440 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 6,820,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261783
تاریخ: 1400/06/24

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - خیابان آزادگان

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 67 متری، مسکونی و تجاری ، اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,700,000,000
قیمت متری: 25,374,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261782
تاریخ: 1400/06/24

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه ذوالفقار

ويلا - خانه 130 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,150,000,000
قیمت متری: 6,390,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261781
تاریخ: 1400/06/24

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان کمیل

ويلا - خانه 373 متری، مسکونی ، 3 اتاق، 28 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 6,530,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261780
تاریخ: 1400/06/23

فروش آپارتمان در شاهرود - بلوارهلال احمر

آپارتمان 85 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 575,000,000
قیمت متری: 6,765,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261779
تاریخ: 1400/06/23

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان زینبیه

آپارتمان 90 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 10,556,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261778
تاریخ: 1400/06/22

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان معلم

آپارتمان 85 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 8,824,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261777
تاریخ: 1400/06/22

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان ایستگاه

آپارتمان 80 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 16 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 560,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261776
تاریخ: 1400/06/22

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه ذوالفقار

آپارتمان 107 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 7,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261775
تاریخ: 1400/06/22

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان دانشجو

آپارتمان 77 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 7 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 760,000,000
قیمت متری: 9,870,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261774
تاریخ: 1400/06/22

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان ساحلی شمالی

ويلا - خانه 100 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 950,000,000
قیمت متری: 6,786,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261773
تاریخ: 1400/06/21

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان معلم

آپارتمان 85 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 8,823,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261772
تاریخ: 1400/06/21

لطفا منتظر بمانید...