جستجو برای:

   

1685 مورد

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان تهران

آپارتمان 12 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 7,740,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201594
تاریخ: 1400/02/22

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - اتوبان شاهرود بسطام

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 0 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,100,000,000
قیمت متری: 350,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201593
تاریخ: 1400/02/21

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - منطقه گلبرگ

زمین - کلنگی 250 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201592
تاریخ: 1400/02/20

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان مصلی

زمین - کلنگی 178 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 6,180,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201591
تاریخ: 1400/02/20

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوار شهید فکوری

زمین - کلنگی 300 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,550,000,000
قیمت متری: 5,167,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201590
تاریخ: 1400/02/19

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان بیست و هشت متری

زمین - کلنگی 300 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 4,167,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201589
تاریخ: 1400/02/19

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - بلوارقدوسی

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 288 متری، مسکونی ، اتاق، 5 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 3,456,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201588
تاریخ: 1400/02/18

فروش ويلا - خانه در شاهرود - بلوار ادامه خیابان شهربانی

ويلا - خانه 120 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 8,125,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201587
تاریخ: 1400/02/15

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - خیابان امام

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 510 متری، مسکونی ، اتاق، 12 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 5,700,000,000
قیمت متری: 11,177,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201586
تاریخ: 1400/02/15

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان ایستگاه

آپارتمان 71 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 8,450,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201585
تاریخ: 1400/02/15

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوار شهید فکوری

زمین - کلنگی 100 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201583
تاریخ: 1400/02/13

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - بلوارآزادی

مغازه و املاک تجاری 35 متری، تجاري ، اتاق، 30 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,225,000,000
قیمت متری: 35,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201582
تاریخ: 1400/02/13

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - منطقه البرز

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 212 متری، مسکونی ، اتاق، 5 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,500,000,000
قیمت متری: 7,075,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201581
تاریخ: 1400/02/09

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوار شهید فکوری

زمین - کلنگی 300 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,550,000,000
قیمت متری: 5,167,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201580
تاریخ: 1400/02/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان بیست و هشت متری

زمین - کلنگی 288 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 4,167,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201579
تاریخ: 1400/02/08

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان چمران

آپارتمان 75 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 11,334,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201578
تاریخ: 1400/02/05

فروش آپارتمان در شاهرود - بلوار ادامه خیابان شهربانی

آپارتمان 170 متری، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 2,210,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201577
تاریخ: 1400/02/05

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان جانبازان

زمین - کلنگی 1256 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 3,980,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201576
تاریخ: 1400/02/05

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان جانبازان

زمین - کلنگی 325 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,250,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201575
تاریخ: 1400/02/05

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان ایستگاه

زمین - کلنگی 220 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 836,000,000
قیمت متری: 3,800,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201574
تاریخ: 1400/02/05

لطفا منتظر بمانید...