جستجو برای:

   

1373 مورد

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه پاسداران

ويلا - خانه 112 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 8 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 4,000,000
قیمت متری: 800,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 191165
تاریخ: 1399/05/14

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - روستای قلعه نو خرقان

زمین - کلنگی 205 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 328,000,000
قیمت متری: 1,600,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 191164
تاریخ: 1399/05/14

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان آزادگان

آپارتمان 122 متری، مسکونی ، 3 اتاق، 3 سال ساخت، طبقه 4
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 9,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 191163
تاریخ: 1399/05/14

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه بهشتی

آپارتمان 73 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 9 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 230,000,000
قیمت متری: 3,150,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 191162
تاریخ: 1399/05/13

فروش آپارتمان در شاهرود - بلوارعدالت

آپارتمان 50 متری، مسکونی ، 1 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 180,000,000
قیمت متری: 3,600,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 191161
تاریخ: 1399/05/14

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان خرقانی

آپارتمان 71 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 568,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 191160
تاریخ: 1399/05/11

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - خیابان امام

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 44 متری، مسکونی-اداری ، اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 340,000,000
قیمت متری: 7,727,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 191159
تاریخ: 1399/05/09

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه بهارستان

آپارتمان 105 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 580,000,000
قیمت متری: 5,525,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181175
تاریخ: 1399/05/08

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه پاسداران

آپارتمان 94 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 520,000,000
قیمت متری: 5,532,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181174
تاریخ: 1399/05/08

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه پاسداران

ويلا - خانه 125 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 780,000,000
قیمت متری: 3,805,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181173
تاریخ: 1399/05/08

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان ایستگاه

آپارتمان 108 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 630,000,000
قیمت متری: 5,840,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181172
تاریخ: 1399/05/07

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان معلم

آپارتمان 71 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 350,000,000
قیمت متری: 4,930,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181171
تاریخ: 1399/05/07

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان مفتح

ويلا - خانه 154 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 30 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 2,532,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181170
تاریخ: 1399/05/07

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - روستای امیریه

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 0 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 280,000,000
قیمت متری: 250,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181169
تاریخ: 1399/05/07

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان شهربانی

زمین - کلنگی 200 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 560,000,000
قیمت متری: 2,800,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181168
تاریخ: 1399/05/06

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان شهربانی

زمین - کلنگی 200 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 560,000,000
قیمت متری: 2,800,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181167
تاریخ: 1399/05/06

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان فردوسی

آپارتمان 95 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 1,050,000,000
قیمت متری: 11,100,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181166
تاریخ: 1399/05/06

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - اتوبان مجن

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 10 متری، باغ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 313,000,000
قیمت متری: 250,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181165
تاریخ: 1399/05/06

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان زینبیه

آپارتمان 80 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 640,000,000
قیمت متری: 8,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181164
تاریخ: 1399/05/06

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان بیست و هشت متری

زمین - کلنگی 223 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 3,140,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181163
تاریخ: 1399/05/06

لطفا منتظر بمانید...