جستجو برای:

   

1309 مورد

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه کوثر

آپارتمان 66 متری، مسکونی ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 137,000,000
قیمت متری: 2,076,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180790
تاریخ: 1398/07/25

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه بهشتی

آپارتمان 65 متری، مسکونی ، 1 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 95,000,000
قیمت متری: 1,462,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180789
تاریخ: 1398/07/24

پيش فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه کوثر

آپارتمان 87 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 90,000,000
قیمت متری: 1,035,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180788
تاریخ: 1398/07/24

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه همت

آپارتمان 90 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 320,000,000
قیمت متری: 3,556,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180787
تاریخ: 1398/07/24

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان تخت جمشید

آپارتمان 60 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 300,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180786
تاریخ: 1398/07/24

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان مصلی

آپارتمان 84.5 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 18 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 250,000,000
قیمت متری: 2,960,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180785
تاریخ: 1398/07/24

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - منطقه انقلاب

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 590 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 1,445,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180784
تاریخ: 1398/07/22

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه بهارستان

ويلا - خانه 130 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 2,400,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180783
تاریخ: 1398/07/22

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - بازار سرپوشیده

مغازه و املاک تجاری 25 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 150,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180782
تاریخ: 1398/07/22

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - بازار سرپوشیده

مغازه و املاک تجاری 25 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 250,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180781
تاریخ: 1398/07/22

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - منطقه گلها

مغازه و املاک تجاری 52 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 182,000,000
قیمت متری: 3,500,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180780
تاریخ: 1398/07/22

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - بلوارآزادی

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 350 متری، مسکونی ، اتاق، 18 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 2,572,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180779
تاریخ: 1398/07/21

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان تخت جمشید

آپارتمان 175 متری، مسکونی ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 1,138,000,000
قیمت متری: 6,503,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180778
تاریخ: 1398/07/21

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - خیابان امام

مغازه و املاک تجاری 261 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 6,253,000,000
قیمت متری: 23,957,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180777
تاریخ: 1398/07/21

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - خیابان فردوسی

مغازه و املاک تجاری 38 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 456,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180776
تاریخ: 1398/07/21

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان غفاری

زمین - کلنگی 211 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 316,000,000
قیمت متری: 1,500,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180775
تاریخ: 1398/07/17

فروش ويلا - خانه در شاهرود - بلوارعدالت

ويلا - خانه 120 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 385,000,000
قیمت متری: 2,656,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180774
تاریخ: 1398/07/17

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه فدک

آپارتمان 85 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0
قیمت کل: 125,000,000
قیمت متری: 1,470,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180773
تاریخ: 1398/07/17

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه فدک

آپارتمان 85 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 123,000,000
قیمت متری: 1,447,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180772
تاریخ: 1398/07/17

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوارآزادی

زمین - کلنگی 222 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 3,380,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 180771
تاریخ: 1398/07/17

لطفا منتظر بمانید...