جستجو برای:

   

1927 مورد

فروش آپارتمان در شاهرود - بلوارآزادی

آپارتمان 85 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 11,765,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261889
تاریخ: 1400/09/08

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان تهران

آپارتمان 80 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 680,000,000
قیمت متری: 8,500,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261888
تاریخ: 1400/09/08

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه گلها

آپارتمان 96 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 7,813,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261887
تاریخ: 1400/09/08

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه نواب

آپارتمان 66 متری، مسکونی ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 6,820,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261886
تاریخ: 1400/09/08

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان سعدی

آپارتمان 85 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 8,235,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261884
تاریخ: 1400/09/08

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در بسطام - خیابان صادقیه

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 0 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 1,500,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261883
تاریخ: 1400/09/04

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - روستای رودیان

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 50 متری، باغ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 260,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261882
تاریخ: 1400/09/04

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - روستای علی آباد

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 23 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 250,000,000
قیمت متری: 125,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261881
تاریخ: 1400/09/04

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - اتوبان شاهرود بسطام

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 50 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,630,000,000
قیمت متری: 1,100,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261880
تاریخ: 1400/09/04

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - روستای دیزج

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 25 متری، باغ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 125,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261879
تاریخ: 1400/09/04

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - اتوبان خاوران

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 0 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,750,000,000
قیمت متری: 450,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261878
تاریخ: 1400/09/04

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - روستای دیزج

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 98 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 222,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261877
تاریخ: 1400/09/04

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - روستای دیزج

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 0 متری، باغ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 400,000,000
قیمت متری: 72,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261876
تاریخ: 1400/09/04

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوار ادامه خیابان شهربانی

زمین - کلنگی 265 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,842,000,000
قیمت متری: 14,500,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261875
تاریخ: 1400/09/04

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان نادر

زمین - کلنگی 260 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,160,000,000
قیمت متری: 9,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261874
تاریخ: 1400/09/04

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان ساحلی شمالی

زمین - کلنگی 231 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,770,000,000
قیمت متری: 12,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261873
تاریخ: 1400/09/04

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - منطقه رجایی

زمین - کلنگی 270 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 700,000,000
قیمت متری: 2,600,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261872
تاریخ: 1400/09/04

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان نادر

زمین - کلنگی 133 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 4,888,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261871
تاریخ: 1400/09/04

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوار ادامه خیابان شهربانی

زمین - کلنگی 160 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 660,000,000
قیمت متری: 4,125,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261870
تاریخ: 1400/09/04

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان کمیل

زمین - کلنگی 250 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 261869
تاریخ: 1400/09/04

لطفا منتظر بمانید...