جستجو برای:

   

1519 مورد

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوار مطهری

زمین - کلنگی 225 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 590,000,000
قیمت متری: 5,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201350
تاریخ: 1399/09/06

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان جانبازان

زمین - کلنگی 237 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 711,000,000
قیمت متری: 3,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201349
تاریخ: 1399/09/06

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - منطقه امام

زمین - کلنگی 265 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 4,528,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201348
تاریخ: 1399/09/06

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان ایستگاه

آپارتمان 77 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 500,000,000
قیمت متری: 6,500,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201347
تاریخ: 1399/09/06

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان پرستار

آپارتمان 78.5 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 650,000,000
قیمت متری: 8,228,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201346
تاریخ: 1399/09/04

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه البرز

ويلا - خانه 230 متری، مسکونی ، 3 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,200,000,000
قیمت متری: 8,800,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201345
تاریخ: 1399/09/04

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - روستای میامی

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 0 متری، باغ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 250,000,000
قیمت متری: 45,455
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201344
تاریخ: 1399/09/03

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در شاهرود - روستای تاش

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 60 متری، باغ ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 620,000,000
قیمت متری: 188,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201343
تاریخ: 1399/09/03

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه گلبرگ

آپارتمان 85 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 600,000,000
قیمت متری: 7,060,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201342
تاریخ: 1399/09/03

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه البرز

ويلا - خانه 270 متری، مسکونی ، 5 اتاق، 24 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,950,000,000
قیمت متری: 7,800,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201341
تاریخ: 1399/09/02

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - خیابان امام

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 480 متری، مسکونی ، اتاق، 18 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 3,150,000,000
قیمت متری: 6,563,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201340
تاریخ: 1399/09/02

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان امام

آپارتمان 100 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201339
تاریخ: 1399/09/02

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - منطقه دانشگاه

زمین - کلنگی 270 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,700,000,000
قیمت متری: 6,297,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201338
تاریخ: 1399/09/01

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - خیابان فردوسی

مغازه و املاک تجاری 17 متری، تجاري ، اتاق، 13 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 340,000,000
قیمت متری: 20,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201337
تاریخ: 1399/09/01

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - بلوارکارگرجنوبی

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 548 متری، اداری تجاری ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 0
قیمت متری: 0
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201336
تاریخ: 1399/09/01

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در بسطام - خیابان فروغی

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 230 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 4,800,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201335
تاریخ: 1399/08/29

فروش آپارتمان در شاهرود - بلوارآزادی

آپارتمان 113 متری، مسکونی ، 3 اتاق، 4 سال ساخت، طبقه 2
قیمت کل: 960,000,000
قیمت متری: 8,500,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201334
تاریخ: 1399/08/29

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان نادر

آپارتمان 96 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 865,000,000
قیمت متری: 9,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201333
تاریخ: 1399/08/29

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان معلم

آپارتمان 67 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 13 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 6,716,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201332
تاریخ: 1399/08/29

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان حجاب

آپارتمان 100 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 1,000,000,000
قیمت متری: 10,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 201331
تاریخ: 1399/08/29

لطفا منتظر بمانید...