جستجو برای:

   

1364 مورد

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان ایستگاه

ويلا - خانه 118 متری، مسکونی ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 3,588,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181063
تاریخ: 1398/12/06

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه بهشتی

آپارتمان 75 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 195,000,000
قیمت متری: 2,600,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181062
تاریخ: 1398/12/05

فروش آپارتمان در شاهرود - منطقه البرز

آپارتمان 80 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 10 سال ساخت، طبقه 3
قیمت کل: 310,000,000
قیمت متری: 3,875,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181061
تاریخ: 1398/12/05

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان پیشوا

آپارتمان 145 متری، مسکونی ، 3 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 870,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181060
تاریخ: 1398/12/05

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه البرز

ويلا - خانه 300 متری، مسکونی ، 4 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 750,000,000
قیمت متری: 2,500,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181059
تاریخ: 1398/12/03

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان ساحلی شمالی

ويلا - خانه 80 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 40 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 711,000,000
قیمت متری: 3,133,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181058
تاریخ: 1398/12/03

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه بهارستان

ويلا - خانه 115 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 12 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 620,000,000
قیمت متری: 3,100,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181057
تاریخ: 1398/12/03

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان ایستگاه

ويلا - خانه 160 متری، مسکونی ، اتاق، 50 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 875,000,000
قیمت متری: 3,500,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181056
تاریخ: 1398/12/01

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه البرز

ويلا - خانه 120 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 20 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 630,000,000
قیمت متری: 3,150,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181055
تاریخ: 1398/12/01

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان امام

ويلا - خانه 200 متری، مسکونی ، 5 اتاق، 50 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 1,878,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181054
تاریخ: 1398/12/01

فروش مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری در شاهرود - خیابان کارون

مجتمع های مسکونی - اداری - تجاری 300 متری، مسکونی ، اتاق، 35 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 6,667,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181053
تاریخ: 1398/11/30

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان رودکی

آپارتمان 86.5 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 17 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 450,000,000
قیمت متری: 5,203,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181052
تاریخ: 1398/11/30

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان پیشوا

آپارتمان 78 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 6 سال ساخت، طبقه 1
قیمت کل: 370,000,000
قیمت متری: 4,743,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181051
تاریخ: 1398/11/28

فروش مغازه و املاک تجاری در شاهرود - خیابان ایستگاه

مغازه و املاک تجاری 51 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 30,770,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181049
تاریخ: 1398/11/26

فروش آپارتمان در شاهرود - خیابان رزمندگان

آپارتمان 115 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 14 سال ساخت، طبقه 0
قیمت کل: 670,000,000
قیمت متری: 5,826,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181048
تاریخ: 1398/11/26

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان بیست و هشت متری

ويلا - خانه 157 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 25 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 3,503,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181047
تاریخ: 1398/11/26

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه همت

ويلا - خانه 107 متری، مسکونی ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 3,742,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181046
تاریخ: 1398/11/26

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه پاسداران

ويلا - خانه 135 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 5 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 550,000,000
قیمت متری: 2,750,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181045
تاریخ: 1398/11/26

فروش ويلا - خانه در شاهرود - خیابان تهران

ويلا - خانه 130 متری، مسکونی ، 2 اتاق، 15 سال ساخت، طبقه
قیمت کل: 660,000,000
قیمت متری: 3,300,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181044
تاریخ: 1398/11/26

فروش ويلا - خانه در شاهرود - منطقه همت

ويلا - خانه 130 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 670,000,000
قیمت متری: 3,045,000
آژانس: مسکن الهیه
کد ملک: 181043
تاریخ: 1398/11/24

لطفا منتظر بمانید...