لوگوی آژانس شما

فروش زمین - کلنگی مسکونی درشاهرود-خیابان شهربانی

0
متراژ بنا(متر مربع): 200
مساحت(متر مربع):
تاریخ ثبت: 6 مرداد 1399
تعداد مشاهده: 110
قيمت(تومان): 560,000,000
قيمت متري(تومان): 2,800,000
مشخصات جزئی:
موقعیت جغرافیائی طول بر (متر ) عرض گذر (متر ) اصلاحی (متر )
شرقی - - -
امکانات:
توضیحات:
سند مشاع//