کمیسیون ماده 5 یا کمیسیون تغییر کاربری چیست؟

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

کمیسیون ماده 5 یا به تعبیر عامیانه مراجعین به شهرداری کمیسیون 5 تغییر کاربری که البته سوالاتی در مورد مرجع شکایت از تصمیمات و مصوبات آن و اینکه اعضای کمیسیون 5 در استانها و در تهران چه کسانی هستند؛مطرح می گردد، همان کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. در زیر کلیات حقوقی در مورد کمیسیون ماده 5 بیان می گردد: مستند قانونی موجودیت حقوقی کمیسیون ماده 5 چیست؟ مستند تشکیل کمیسیون 5 همانطور که تا حدودی از عنوان آن بر می آید ماده 5 از قانون قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که مقرر می دارد: « بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷) اعضای کمیسیون 5 چه کسانی هستند؟ استاندار یا معاون عمرانی او شهردار نماینده وزارت راه و شهرسازی نماینده وزارت جهاد کشاورزی نماینده میراث فرهنگی نماینده شورای اسلامی شهر نماینده سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی اعضای کمیسیون ماده 5 تهران چه کسانی هستند؟ تبصره های 3 و 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره مقرر داشته اند: «در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران(رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی ، اعضاء کمیسیون می باشند.محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است. در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود.» وظیفه اصلی کمیسیون ماده 5 چیست؟ به طور خلاصه وظیفه کمیسیون 5 تغییر و تصویب طرح های تفصیلی است. البته چنانچه « تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» شکایت از کمیسیون ماده 5 در کجا رسیدگی می گردد؟ عمده شکایات مطروحه علیه کمیسیون 5 از نظر صلاحیتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.زیرا کمیسیون از جمله مراجع اداری و دولتی است و از طرفی کمتر وضعی رخ می دهد که دعوی علیه کمیسیون 5 جنبه ترافعی داشته باشد که البته در این حالت در صلاحیت دادگاه های عمومی است. در هر مورد بهتر است از خدمات وکیل باتجربه در دعاوی شهرداری و دیوان جهت شکایت از کمیسیون ماده 5 استفاده نمایید. ارتباط با وکیل امور شهرداری جهت شکایت از کمیسیون ماده پنج شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید.از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.خدمات وکیل شامل ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و دادخواست و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی می باشد.