تفاوت قولنامه و مبایعه نامه

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

 
تفاوت قولنامه و مبایعه‌نامه
 
🌹مبایعه‌نامه
 
مبایعه‌نامه به قراردادی گفته می‌شود که در طی آن بیع انجام شده است. عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین، فروشنده و خریدار یا به اصطلاح بایع و مشتری تنظیم می شود، که بر اساس این قرارداد مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می‌شود مبایعه‌نامه نام دارد.
 
🌹قولنامه
 
گاهی شرایطی وجود دارد که برای خرید و فروش، مقدمات اولیه و لازم فراهم نیست، مثلاً پول کافی وجود ندارد و یا فروشنده بسیاری از کارهای مفاصاحساب شهرداری و کارهای دارایی را به طور کامل انجام نداده است. در این شرایط قراردادی عادی مابین طرفین تنظیم می‌شود که در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکان مشخصی حضور یافته و با شرایطی تعیین‌شده در قرارداد معامله را انجام دهند. به چنین قراردادی قولنامه می‌گویند.