تعرفه آگهی ها

نوع آگهی قیمت(ریال) مدت زمان نمایش (روز) توضیحات
جایگاه ویژه (مشاهده جایگاه آگهی) 1,000,000,000 10 test
صفحه اول (مشاهده جایگاه آگهی) 15,000,000 30 rthtrh
لیست جستجو (مشاهده جایگاه آگهی) 3,000,000 30 hgmndgh
اخبار ، جالب و دیدنی (مشاهده جایگاه آگهی) 2,000,000 30 jrtty